Opbouw van de methode

De methode bestaat uit twee boeken: een leeropdrachtenboek en een antwoordenboek. Voor gebruikers van de 7de editie van M&O in Balans hebben we een aparte variant waardoor er geen overlappingen met de reguliere lesstof zijn.

Het leeropdrachtenboek bestaat uit vijf onderdelen:

  • Marketing. We bespreken onder meer wat marketingbeleid en de marketingmix inhouden, de verschillende soorten markten, producteigenschappen, productlevenscyclus, marktsegmentatie, prijsbeleid, prijsstrategie, distributie, promotie en e-business.
  • Personeel en organisatie. In dit deel leer je meer over management, personeelsbeleid, het verschil tussen collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten en de manier waarop een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan en beëindigd.
  • Bedrijfsadministratie: Financiering. In dit deel leer je wat een een balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit zijn. Ook bespreken we de meest voorkomende rechtsvormen, vormen van vreemd vermogen en kengetallen.
  • Bedrijfsadministratie: Fiscale aspecten. Niet iedere factuur voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. In dit deel je hoe je hier wel aan voldoet. Ook komt debiteurenbeheer, de aangifte omzetbelasting en de aangifte voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor.
  • Bedrijfsadministratie: Ondernemingsplan. Een belangrijke houvast voor een startende onderneming is het ondernemingsplan. In dit deel laten we zien hoe je dit opstelt. We leggen nadruk op het financieel plan met een volledig voorbeeld.

Inhoudsopgave Basiskennis Ondernemerschap in Balans

Voorbeeldpagina's Basiskennis Ondernemerschap in Balans

Elementair Boekhouden?

Elementair Boekhouden in Balans is geschikt voor iedereen die aan het examen Elementair Boekhouden van de Nederlandse Associatie voor Examinering wil deelnemen. In dit boek maak je kennis met boekhouden. Deze methode is voor nagenoeg elk niveau geschikt als introductie in het boekhouden omdat de basisstof voor elk niveau vergelijkbaar is.

Meer informatie vindt u op de bijbehorende website www.elementairboekhoudeninbalans.nl

Management & Organisatie?

Management & Organisatie in Balans is dé methode voor het vak management & organisatie in de bovenbouw van havo en vwo. De centraal eindexamenstof is volledig afgestemd op het examenprogramma en uit de schoolexamenstof blijkt de breedte van het vakgebied. Hierdoor heeft een docent vrijheid in de keuze van de leerstof en in de aanpak daarvan. Hierbij is variatie in de stof, aanpak en leerstijl mogelijk.

Meer informatie vindt u op de bijbehorende website www.managementenorganisatieinbalans.nl

 

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl
KVK 20080439